Europski strukturni i investicijski fondovi
OP konkurentnost i kohezija
EU logo

Europska unija

Zajedno do fondova EU

ULAGANJE U NOVI PROIZVODNI POGON TVRTKE KREKIĆ AVANGARD D.O.O.

Naziv projekta:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju – Ulaganje u novi proizvodni pogon tvrtke Krekić avangard d.o.o.

KK.11.1.1.01.0617

Opis projekta:

Poduzeće Krekić avangard d.o.o. želi ulaganjem u izgradnju i opremanje nove proizvodne hale povećati vlastite proizvodne kapacitete u djelatnosti izrade namještaja, unaprijediti proizvodne procese i poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija te pozitivno utjecati na energetsku učinkovitost vlastitih proizvodnih procesa ulaganjem u obnovljive izvore energije. Također, projektom će se provesti digitalizacija i unaprjeđenje horizontalnih procesa poslovanja kako bi se postigla zaokruženost i sljedivost cjelokupnog poslovno-proizvodnog procesa, od nabave sirovine, preko proizvodnje i kontrole kvalitete proizvoda pa sve do isporuke proizvoda konačnom kupcu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni cilj provedbe ovog projekta jest jačanje konkurentnosti društva Krekić avangard d.o.o. kroz uvođenje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela. Očekivani rezultati provedbe ovog projekta su sljedeći:

  • povećanje kapaciteta proizvodnje Društva
  • povećanje prihoda od prodaje za više od 25% u 2025. godini u odnosu na referentno razdoblje
  • povećanje prihoda od izvoza za više od 25% u 2025. godini u odnosu na referentno razdoblje
  • uvođenje minimalno tri nova tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima
  • digitalna zrelost Društva uslijed značajno optimiziranih proizvodnih i poslovnih procesa i učinkovitosti rada uvođenjem 2 tehnološka rješenja povezanih s digitalnim ciljevima
  • unaprijeđeno poslovanje prelaskom na kružno gospodarstvo i značajno uvećanje energetske učinkovitosti uslijed korištenja obnovljivih izvora energije uvođenjem 2 tehnološka rješenja povezanih sa zelenim ciljevima
  • zapošljavanje minimalno 12 novih osoba u periodu do 2025. godine

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.435.014,87 HRK, od čega bespovratna sredstva EU iznose 7.500.000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

31. svibnja 2021. – 30. rujna 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Divna Krekić

info@krekic-avangard.hr

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu možete pogledati na sljedećim stranicama:

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Krekić avangard d.o.o.

Skip to content