• Savjeti o uređenju eksterijera i interijera
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Idejna rješenja interijera sa 3D vizualizacijom
 • Izrada troškovnika
 • Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
 • Projektiranje i građenje bazena
 • Izrada shema polaganja pločica
 • Dobava i ugradnja pločica te završno čišćenje istih
 • Projektiranje i izrada ventiliranih fasada
 • Izvođenje hidroizolacija ravnih krovova, kupaonica i bazenskih školjki
 • Izračun uštede vode u hotelima – primjena eco smart tehnologije
 • Dobava i ugradnja solarnih sistema
 • Dobava i ugradnja centralnog grijanja i hlađenja te podnog grijanja
 • Dobava kompetnog asortimana za vodovod i kanalizaciju
 • Usluga servisa i rješavanje reklamacija proizvođača Kolpa

 

Kako u samom sjedištu tvrtke tako i prilikom čestih posjeta naših klijenata tvornicama, promoviramo novitete u tehnološkom i dizajnerskom smislu. Orijentirani smo na pružanje usluga krajnjem kupcu  te zbog toga pridodajemo izuzetnu pažnju racionalizaciji troškova.
Činimo sve što je potrebno da našim partnerima ulijemo osjećaj sigurnosti profesionalnošću i točnošću. U svim fazama međusobne suradnje stvaramo dugotrajna poslovna partnerstva bazirana na povjerenju i zajedničkom uspjehu.