“U glavnim ulogama: „Artwork“ of casamood i Le Veneziane di Cerim”